Search This Blog

Thursday, 9 March 2017

Skuil jy agter minagting vir Christene?


In 1 Samuel 2 lees ons hoe Eli se twee seuns die offers wat mense aan die Here gebring het, misbruik het vir hulle eie gewin. Dan gaan hulle selfs verder deur by die ingang van die tent (kerk) met die vroue te slaap wat daar diens doen. In vers 24 spreek Eli hulle aan:
"Ag nee, my seuns, die gerugte wat ek verneem, is nie goed nie. Julle verlei die volk van die Here."
Ek hoor so gereeld deesdae van mense wat sê dat hulle in God sou glo as dit nie was dat Christene sulke ongeloofwaardige lewens gelei het nie. Dit jaag my altyd die harnas in, want dieselfde mense sal egosentries verklaar dat mens self verantwoordelik is vir hoe jou lewe uitdraai en wat met jou gebeur. Ek kan dan nie help om te wonder waarom hulle nodig het om agter 'swak Christene' te skuil as hulle 'n verskoning soek om nie in God te glo nie. Kortweg, is dit dan duidelik dat hulle tog maar eendag self sal moet verantwoording doen vir hulle eie keuses. Op daardie dag gaan hulle nie een van God se kinders kan gebruik as skild tussen hulleself en God se roede nie.
Tog is dit nie die einde van die gesprek nie. Ek beself dis nie ons plek om te oordeel nie, maar ons het wel God se woord om dinge aan te meet. So het Eli ook duidelike riglyne gehad in die Mosaïse wette om sy seuns se optrede aan te meet. Ek dink dit is dalk tog tyd om hand in eie boesem te steek en te ondersoek of ons lewens steeds 'n refleksie is van dit wat God wil hê. Ter wille van onsself, maar ook ter wille van hulle wat 'n verskoning soek om God te verwerp en te minag.
Dan kan ons bid: 
"Mag U naam geheilig word, in die Hemel net soos op die aarde."
Weet jy wat die woord heilig beteken? Dis om eenkant gesit te word, om afgesonder te wees vir die gebruik van God. Vandag word daardie term gruwelik misbruik. Herroep maar self die vloekwoorde wat so gereeld rondgegooi word met die woord 'holy' vooraan gevoeg. God sê: 
"Wees heilig, want Ek is heilig." 
Lê die sonde af wat dreig om jou te verstrik, rig jou oë op Jesus en spits jou daarop toe om 'n heilige, afgesonderde lewe te leef wat die sonde nie akkommodeer nie. Jy sal die vrug van jou keuses sien. Lees gerus 1 Samuel 2:9 
"Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad, maar die goddeloses word stilgemaak in die duisternis van die graf. 'n Mens oorwin nie deur eie krag nie!"
Onthou dat jou lewe nie in jou eie beheer behoort te wees nie. Gee aan God die eer wat Hom toekom en vertrou op Hom.
Gaan in vrede geseënde van die Here.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy the books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
For more crafty ideas and great products, visit A Pretty Talent on Facebook.
Remember to keep nurturing your TALENT for making PRETTY things.
You can subscribe to this blog and receive regular updates by email by simply registering your email address at the top of the current blog.

No comments:

Post a Comment