Search This Blog

Tuesday, 20 November 2018

Wie is ek?


Oor die naweek van 2-4 November, het ek en 'n klein groepie vroue die geleentheid gehad om die Wie is ek? kamp net buite Koster by te woon. Ons was maar 12 vroue in totaal, die twee organiseerders/aanbieders ingesluit. Ek kon nie help om te let op die getal nie. Dis dieselfde getal as die dissipels wat Jesus uitgekies het om Sy boodskap van verlossing, bevryding en genesing die wêreld in te stuur. Dit was dan ook nie anders met ons nie. Dit was so al asof ons Vader ons spesiaal uitgesoek het om voor te berei vir die taak wat op ons wag. Instede daarvan dat een of twee mense die naweek lei, het die Heilige Gees vrylik tussen ons beweeg en kon ons mekaar afwisselend bedien. Watter asemrowende ervaring wanneer die liggaam die geleentheid en die vryheid het om homself te bedien! Ons kon nie help om ons Vader se liefde in hierdie naweek te erken nie. Ons kon ook nie anders as om mekaar as susters in ons harte in te neem nie.


Met 'n bymekaarkomplek soos diè, het die kamp afgeskop gevul met beloftes van mooi dinge wat sou volg.


Op die Saterdagmiddag het ons kans gehad om deur Winny Phillips Ferreira se versameling kunsmateriaal te gaan. Ons het elkeen vir ons 'n gerieflike sitplek gekry waar ons onsself besig gehou het met kreatiewe en mooi dinge. Winny was een van die aanbieders/organiseerders van die kamp, saam met Lizelle Joubert.


Lizelle het Saterdagoggend haar getuienis gebring van hoe sy grootgeword het tussen pedofiele, in later jare verkragting deurstaan het, 'n draai gemaak het in 'n lesbiese verhouding, met heksery deurmekaar geraak het, en uiteindelik bevryding en vergifnis in Jesus gevind het. Meer as dit, sy het ook genesing en herstel in Hom gevind. Vandag is sy 'n ma en vrou wat enige man en kind kan begeer. Watter ongelooflike verhaal van oorwinning. Haar verhaal het my so sterk herinner aan Paulus se briewe. Telkens skryf hy aan die onderskeie gemeentes dat hy die geringste onder die apostels is, dat sy verlede hom daarvan weerhou om hoogmoedig te raak. Hy getuig van genade, selfs vir iemand soos hy, wat die gelowiges vervolg en laat opsluit het. So is Lizelle se verhaal ook een wat in die modder begin, maar op 'n hoogtepunt ontvou, en sonder enige twyfel, ook daar sal eindig, wanneer sy in ons Vader se verwelkomende arms instap. Wat 'n ongelooflike mooi voorbeeld van nederigheid en liefde in een mens!


Winny het 'n profetiese bediening en sy het ons telkens met simboliese items geseën en verras. Nie net het sy profetiese insig na die tafel gebring nie, maak ook die simboliek van baie dinge aan ons uitgelig. Dit was heerlik om te sien hoe bande gebreek word en vroue onnodige laste afgooi wanneer sy hulle bedien. Ek dink nie een van ons kan sê dat ons onaangeraak daar weg is nie.


Nadat ons almal ons kuns items gemaak het, is ons genooi om dit op die tafel te kom sit. Ons was onder die indruk dat ons iets vir onsself gemaak het. Dit was toe nooit so nie. Winny het ons genooi om te bid vir leiding en dan ons items vir iemand anders te gee. Net daar, het hierdie eenvoudige menslike pogings, groter waarde gekry toe die Heilige Gees dit gebruik as simbole om in mense se lewens in te spreek. Weereens het ons elkeen kans gehad om mekaar te bedien. Keer op keer, suster op suster. Die heiligheid van die oomblik kan met moeite in woorde vasgevang word.


Mens moet egter nie onder die indruk gelaat word dat alles net ernstig was nie. Nee, ons gestroop van enige pretensie en was vry om sommer net onsself te wees. Ons het ernstig geraak en gehuil, net om die volgende oomblik op die grond te rol van die lag. Letterlik, met tye. Daardie soort lag, gestroop van alle voorbehoude, is genesend op sigself. Ons harte was seer, ons harte was lig, ons harte was stukkend, ons harte was heel gemaak. Maar elke enkele hart daar is aangeraak deur ons Vader, ons Here Jesus Christus en die die Heilige Gees, wat in oorvloed in en deur ons gespoel het. Die liefde van Jesus het met tye tasbaar gevoel wanneer die Heilige Gees ons bedien het.


Tydens hierdie 3 dae, minder as 48 uur, is daar bande gesmee tussen hierdie 12 vroue wat met moeite gebreek sal word. Geen wonder dan ook dat ons almal besluit het om die WhatsApp groep aan die gang te hou nie. Hierdie toep maak dit vir ons moontlik om deel van mekaar se lewens te bly en mekaar te bemoedig in die elke dag se lewe, waar dinge soms kan dreig om ons te oorweldig.


Voor ons uitmekaar gespat het, het ons besluit om die kamp elke twee maande te dupliseer/herhaal vanaf Februarie 2019. Maar hierdie vreugde moet met meer mense gedeel word. Daarom gaan ons die kamp oopmaak vir ander vroue om by ons aan te sluit en ook deel te word van die herlewing wat God belowe het vir Suid-Afrika.


Nadat ek daardie Sondagaand by die huis gekom het, het ons Vader my geroep om stil te word by Hom. Daar het Hy wonderlike dinge aan my openbaar, maar ook hoe hy ons groepie vroue gaan mobiliseer om Sy kragtige woord van verlossing, genesing en bevryding aan Suid-Afrika te bring. Ons vroue word verniel en Hy is nie tevrede met hoe sy dogters behandel word nie. Ons Vader is gereed om 'n tol te eis van elkeen wat Sy dogters verniel. Maar Hy is ook gereed om herstel te bring waar ander vernietigende dade en woorde teen hulle gepleeg en gespreek het.


Ons Vader het oorlog verklaar en ons is die stryders wat Hy gekies het om in die wêreld uit te stuur. Maar net soos Jesus se dissipels wat by 'n kerngroep begin het, is hierdie groep ook bedoel om te groei en te vermeerder. Op een stadium lees ons dat Jesus 70 dissipels uitstuur. Later, is daar duisende wat in die eerste gemeentes getuig. Vandag is die getal selfs groter. Dis tyd dat ons weer geaktiveer sal word om te doen dit waarvoor ons geroep is.


Op die Sondagoggend het Winny vir ons 'n feestafel voorberei om by aan te sit. Weer het ons kans gehad om mekaar te bedien. Elkeen kon 'n gunsteling eetding kies en dit dan met die ander deel. Terselfdertyd het ons geleer oor die simboliese betekenis van die kos. Hierdie was een kamp wat ek geen spyt oor het dat ek dit bygewoon het nie. Moenie die volgende een misloop nie!


Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 18 November 2018

Restitution


Last night I made myself coffee. This would not have been a memorable event had I not somehow managed to drop the cup just as I exited the kitchen. The mug shattered into innumerable pieces and coffee splattered in all directions, covering floors, walls and furniture in a sticky mess.
This was to be my last cup of coffee for the day, before retiring to bed. I had done all that needed doing that day and was going to relax with this last cuppa before settling down for the night. Then I dropped the mug. In an instant, all of my plans had changed.
I scowled as I stood in the middle of the passageway, with doors leading into three rooms, from where I stood. The mess had managed to spill into each of these three rooms. What had happened, was that I had passed the mug from my right hand to my left, in order to switch the lights off in the kitchen, when I somehow miscalculated this oft repeated action and dropped the mug on the floor.
I had no one to blame but myself as I stood in bewildered disbelief, staring down at the mess I had inadvertently created. Then I scowled some more when I realized that not only did I not have anyone to blame, but I also did not have anyone to sympathize with me in my predicament. Worse, I had no one to assist me in cleaning up this mess.
I carefully stepped over the pieces of broken glass, not managing to avoid stepping in the coffee. I bent down to pick up the larger pieces and dropped these in a box that I would discard later. Then I located some paper kitchen towels to dry up the spill, opting to use my shoe-ed feet, rather than my bare hands, to dab up the wetness from between the sharp shards of glass.
When the floor was finally dry, I fetched a broom and dustpan, and studiously swept every nook and cranny to clear it from glass splinters. When this was done, I could finally put a mop to the floor. As my house consists of only five rooms, and three of these had in any case been affected by the mess, I decided I may as well mop all the floors while I was at it.
It was during this long and tedious cleanup procedure, that I started philosophizing about life in general, and about what had just happened in particular. I had had a pretty rotten day, compared to the preceding weeks, and in a sense, I felt as if I had come down from a spiritual high. I had been ministering and working full steam for weeks on end, during which time I had enjoyed the constant companionship of the Holy Spirit. Yesterday was the first time in a long time that I could simply relax, and I threw myself into it with vigour. I shortened my Bible Study time and decided to put a movie on, rather than to end the evening in prayer. I felt it was 'safe' to do so, as it was unlikely that anyone would make a spiritual appeal to me before the next day.
And then, in the process of switching off the light behind me, I dropped the mug and spilled the liquid that I was going to use to soothe my soul with. I am a coffee-holic and I drink coffee as a reward, as an encouragement, as a motivator, and as a comfort. But on this night, my coffee had failed me. The truth is though, that I had failed myself.
I had decided to live a self-indulgent life, however short it may have been. It was when I walked away from the light, when I deliberately dimmed it, when I moved things from a strong hand to a lesser hand, that I lost control over the events of my life and things fell apart. And I lost my comforter. And I had no one to blame but myself, for my willful disobedience and self-indulgence.
I hardly need to point out the spiritual analogies in this story, do I?
Cleaning up after myself was a tedious mission, but it was something that could not be avoided. Just so, we create other kinds of messes in life as well. Turning back to the light, is a simple action. For me, it was as simple as flipping a switch. In the bigger picture, it is as simple as praying a prayer of sincere repentance. Forgiveness is instantaneous. However, the messes we have created, may still prevail. Even after forgiveness has been granted, we may still need to go back to those we have left staggering in our wake, those we have hurt, cheated, destroyed. Do not ignore the sticky messes and the broken shards of your life. Remove the bigger pieces painstakingly, one at a time. Do you risk getting injured? Certainly. Do it anyway. Dab up the wet spill. Sweep up the smaller shards. Mop up the residue. Sometimes cleaning up, means going over the same spot more than once.
And don't expect anyone to sympathize with you, to encourage you, or even to thank you. You will probably be on your own in this, and unless you do what I did, which is to write it down and publish it, chances are that nobody will even acknowledge what you'd done. Do it anyway. It is your mess to clean up.
I will leave you with one more thought. When I had dropped the mug, some of the coffee had spilled onto my clothes and into my shoes. Worse, some of the shards of glass had become embedded in my soft-soled shoes as I stepped over the mess to reach the cleaning materials. I donned a fresh set of clothes almost immediately. And then, after exposing myself to possible injury in the clean-up, all that was left to do, was for me to remove the glass splinters from my shoes, and to wash my feet. When I was done, I was left with a beautiful clean house with the fresh scent of the perfumed cleaning materials, wafting through the air. And I was robed in clean clothes with newly washed feet. Again, analogies barely require pointing out.

Luke 19:1-8 Restitution
1 Jesus entered Jericho and was passing through. 2 A man was there by the name of Zacchaeus; he was a chief tax collector and was wealthy.3 He wanted to see who Jesus was, but because he was short he could not see over the crowd. 4 So he ran ahead and climbed a sycamore-fig tree to see him, since Jesus was coming that way.
5 When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, “Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today.”6 So he came down at once and welcomed him gladly.
7 All the people saw this and began to mutter, “He has gone to be the guest of a sinner.”
8 But Zacchaeus stood up and said to the Lord, “Look, Lord! Here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount.”

John 13:6-9 Washing of feet
6 He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?”
7 Jesus replied, “You do not realize now what I am doing, but later you will understand.”
8 “No,” said Peter, “you shall never wash my feet.”
Jesus answered, “Unless I wash you, you have no part with me.”
9 “Then, Lord,” Simon Peter replied, “not just my feet but my hands and my head as well!”

Revelations 6:11 New robes
And there was given to each of them a white robe; and they were told that they should rest for a little while longer, until the number of their fellow servants and their brethren who were to be killed even as they had been, would be completed also.

Acts 3:19 Repentance
Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out,that times of refreshing may come from the Lord,

Hebrews 10:26-31 Willful sin
26 If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, 27 but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. 28 Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. 29 How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? 30 For we know him who said, “It is mine to avenge; I will repay,” and again, “The Lord will judge his people.” 31 It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Saturday, 27 October 2018

It's Time! Ke Nako!

Today, I had the undeniable privilege to attend the Its Time! event in Pretoria. The main speaker was Angus Buchan, although the guest of honour was, undeniably, God Himself. We set up our picnic on the outskirts of one of the satellite broadcasting stations, but when it was time for the main event to start, we made our way over the main stage. The atmosphere was electric! You could literally feel the presence of the Holy Spirit among the worshippers as we all lifted our hands in unison to honour Jesus. I have no idea what the actual number of people was who was present there today, but I know that eyes were met by a sea of people wherever I looked. Compliments to the organizers for making things run so smoothly. Even the traffic flow was free and without congestion. But above all, praise and honour to God for meeting us today. It was thrilling to hear all those voices ring out in unison as we prayed for the issues that plague our country today. May God honour our prayers as we continue to pray for His hand to guide our nation. I share a couple of photos taken during the course of the day in today's blog.


It was a long and dusty trek across the farm to get to the arena from where we had parked, but we soon realized the necessity of this, when we saw the amount of people assembled at the various stations.


We arrived early and stayed for an extended picnic when all was over to give the worst of the traffic a chance to subside.


Good food, good friends, and good company, makes for an enjoyable day, even in the most trying circumstances.


The worship team was absolutely incredible, and instead of getting the impression that one was at a concert, the worship leaders kept the attention focused upon God, and not themselves.


We managed to find a fortunate spot very close to the stage from where we could be part of the heart of the event.


I moved a little farther away to get a better shot of the people surrounding the stage.


It was only when people started dispersing that we finally got an inkling of exactly how many people had to have been present at the event.


Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Friday, 19 October 2018

'n Gebed


Vader, vandag is my tyd maar min,
so laat ek dan maar liefs begin.
Ek gee die dag en week aan U
en wyk nie van U wil af nie.
Kom, en vul my met U Gees,
sodat ek van U bewus sal wees.
Laat alles wat ek doen en dink en sê
wees soos U dit sou wou hê.
Gee my dan ook rustigheid
en vul my met U heerlikheid,
en maak my woorde, dade sterk
deur U Gees wat in my werk.
Laat U Gees, wat my bewoon,
my vol maak van my kop tot toon.
Gee my diepe dankbaarheid
oor elke ding wat U besluit,
en neem my moedeloosheid weg,
sodat ek U saak sal kan besleg.
U is my God en Vader, Heer;
hier is my lewe – neem beheer.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Tuesday, 10 April 2018

Agter geslote deure


Wanneer woorde faal
en stilte draal
is dit dalk tyd
om die oë te sluit,
en dinge na ons God te bring
wat in ons woordeskat indring.

Daar is so baie wat ons hoor
en mense kry die wind van voor,
maar ons Vader weet
van al ons leed
en te midde van onveiligheid,
bly Sy wil steeds onverstuit.

Petrus se deure was gesluit
met planke voor die ope ruit
waar hy die Jode wou ontvlug,
maar ook sy Goddelike plig,
toe Jesus daar aan hom verskyn
en maan om nie net te verdwyn.

Ons kan nie dat ons vrees ons keer
om God se woorde te probeer;
wanneer Hy sê dat Hy sal sorg,
is dit 'n beduidende waarborg,
en dan kan ons dit na buite waag,
want in Hom sal ons planne slaag.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys)
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 1 April 2018

'n Getuienis: Metaangas-vergiftiging

So 'n jaar of twee gelede het my broer en sy familie weggebreek vir 'n naweek. Op die eerste aand van hulle 'vakansie' is die hele familie vergiftig met metaangas van 'n geyser wat gelek het. Stephan het oorleef om sy persoonlike getuienis te deel van wat daardie aand gebeur het. Hier deel hy sy getuienis met sy gemeente.


Pastoor Stephan Uys se getuienis.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

The taming of Peter


I recently once more became aware of how well our Father knows me when He revealed His insight into my character through an inconsequential incident. I love this about God. He manages to use each of us despite ourselves, turning our apparent weaknesses into strengths when it comes to our ministry. He did the same with Peter, the hot-headed disciple Jesus called to build His Church upon. But first, He had to tame Peter just a little to make those characteristics work towards good, rather than evil.
Peter was a man who lived his life in exaggerations, in hyperbole, if you wish. He was fast to act and quick to speak. When Jesus would wash His disciples' feet, Peter would have none of it. This went against his grain. He uses hyperbole to express himself when he tells Jesus that he would NEVER allow it. Jesus then tells Peter that if it didn't happen this way, then Peter would have no part of Him. Peter makes an immediate about turn, telling Jesus that he not only wanted Him to wash his feet, but also his hands and face. See John 13 for more details.
Still while the disciples are all gathered around the table with Jesus, He informs them that one of them would betray Him. It is Peter who insists on having a name placed upon the culprit-to-be, indicating to John to ask for more information. Judas is shown to be the man Jesus speaks about, but later on in the evening, Jesus informs Peter that he would also betray/deny Jesus. He again uses exaggerated speech to deny the accusation, saying he would rather die, than to betray Jesus. (Still John 13).
Later on, Jesus is arrested and Peter responds by chopping off the ear of one of the men in the party. Again, he follows his own head, instead of waiting for direction from Jesus. When later confronted by others about being part of Jesus' entourage, Peter denies it not once, but three times! (See John 18).
In John 20 we read that when Mary Magdalene brings the news that she could not find the body of Jesus, Peter and John both RUN towards the grave. It is Peter who goes inside first, venturing in where others hold back. He is the one to discover the discarded burial cloths.
In the final chapter of John, we see that it is Peter who suggests that they, him and the other disciples with him, go fishing. At this stage, Jesus had already appeared to them, but they had no clear indication of what to do next. The others would simply wait around, but Peter was a man of action. He would do what he had always done before Jesus entered into his life, he would go fishing. The others agree to this suggestion. It must have made perfect sense to these seasoned fishermen.
I had recently had the privilege of spending an extended period of time in a fishing village. I had a clear view of the harbour, and every morning I would come out to see if the fishing boats had taken to sea. Later on, I would saunter down to the seaside where I would fall into conversation with the fishermen hanging around there. They would look at the waves, the wind and the weather and be able to tell me what sort of fishing day it would be. They could tell when it would be a waste of time to go out, or even what types of fish could be expected in this particular weather. To me, who was born and raised inland, this was a real eye-opener.
I suspect it must have been much the same for Peter and his group. They must have cast an eye on the weather and assessed the waves and winds, before deciding to brave the sea at night. Still, for all of their combined experience, they caught nothing. When approaching the land again in the morning, they saw a man, who would shortly be revealed to be Jesus, on the shore. He told them to cast the net out once more on the right side of the boat. Suddenly the barren sea became alive with fish, to the point of threatening to sink the boat.
Peter jumped out of the boat and immediately swam to shore, leaving his mates to struggle alone with the catch. Only when Jesus told him to return to tend the catch, did he do so. Hot-headed Peter was still acting on whim! Now, for all their trouble, it seemed there was no purpose to going out after all, for Jesus had no need of their catch. He had already cooked some fish and bread for them on the fire! What a lesson there is in this! We are all guilty of this. We fool ourselves into believing that we need to take care of these important survival matters, when Jesus has a widely different perspective on things. He said He would take care of us, the same way He tends to the fields and the birds. As long as we are in God's will, things will work out for us. When we follow our own heads, we might find we have wasted a good night's sleep out on a fishing boat, for no good reason at all, our combined experience aside!
It was this moment that Jesus chose to reaffirm Peter's calling. Three times He asks Peter to confirm his love for Him, every time entrusting Peter with the care of His Church. And then He tells Peter that as much as he had been following his own whims all his life, the time would come when others would lead him where he did not wish to go, but that it was all part of God's plan for his life. This was an indication of how Peter would die. The hot-headed Peter was exactly who God needed to establish and take care of His church, but it had to be a Peter who was willing to ultimately submit to God's will, even if this led to death.
I know obstinacy. Those who know me well, consider me one of the most obstinate people they've ever met. And this is a good thing. God has often found good use for my obstinacy in the advancement of His Kingdom. However, not unlike Peter, I too had to learn to submit my will to that of our Father's. I want to invite you to try this and note the difference it makes in your own life, as well as those of others. And yes, even though I am an experienced fisherman, I no longer fish unless our Father tells me to do so. The fish and bread has always been waiting on the shore for me. Take God at His word. He will not fail you.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 18 March 2018

Is dit nodig vir gelowiges om hulle te laat besny?


Glo dit of nie, maar die vraag oor die besnydenis is 'n geldige een, al wil mens graag jou oë toeknyp en hoop vir die beste - veral as jy 'n man is! Dit is ook nie die eerste keer in die geskiedenis van die Christendom (navolgers van Jesus Christus), dat hierdie vraag gevra is nie. Toe dit die eerste keer ter sprake gekom het, was dit nie ligtelik afgemaak nie, maar in alle erns ondersoek en bespreek voor daar 'n uitslag oor gelewer is. Ek gaan so 'n treetjie terug gee in tyd na daardie eerste besprekings toe, om hierdie saak te ondersoek. Ek dink daar steek meer waarde vir die kerk (navolgers van Jesus Christus) in hierdie gedeelte, as blote uitspraak oor die onderhouding van die besnydenis. Lees gerus saam met my uit Handelinge, hoofstuk 15.
Wanneer ons in die hoofstuk intree, vind ons Paulus en Barnabas in Antiogië, 'n plek vanwaar hulle onderskeie sendingreise onderneem het, te midde van 'n gemeente wat hulle ondersteun en befonds het in hierdie sendingreise. 'n Groepie gelowiges uit Judea het in Antiogië gearriveer en hulle mede-gelowiges daar opgesoek. Hierdie nuwelinge het met 'n leerstelling vorendag gekom waarin hulle aangemoedig het dat die gelowiges hulle moes laat besny, soos voorgeskryf in die wet van Moses. Hulle het selfs verder gegaan en gesê dat dit onmoontlik was om gered te word, as mens nie besny was nie.
Barnabas en Paulus het nie met hierdie leerstelling saamgestem nie. 'n Heftige argument het in die gemeente losgebars, wat nie geïgnoreer kon word nie. Daar is besluit dat slegs die apostels in Jerusalem uitsluitsel sou kon gee oor hierdie saak. Die gemeente het toe 'n afvaardiging na Jerusalem gestuur om te gaan hoor wat die apostels oor hierdie saak te sê het. Paulus en Barnabas het deel uitgemaak van hierdie afvaardiging.
Ons moet nou eers ondersoek om vas te stel wat dit was wat hierdie apostels in Jerusalem se outoriteit so gesaghebbend gemaak het, dat hierdie meningsverskil na hulle geneem is. Hierdie manne was die oorspronklike dissipels wat deur Jesus gekies was om Hom te volg, toe Hy sy bediening op aarde kom vestig het. Hulle het dus vir die beste deel van 'n goeie drie jaar, dag en nag saam met Jesus geleef en na Sy leerstellinge geluister. Daarna, was hulle ook onder die eerstes wat met die Heilige Gees vervul was, na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Dit was ook hierdie groepie wat begin het met die verkondiging van die evangelie onder die nie-gelowige Jode, en vandaar dit uitgebrei het na die nie-Jode (of heidene, om die Bybel se terminologie te gebruik). Dit was dan ook die feit dat hierdie mense met die hand uitgekies is deur Jesus Homself, wat hulle die hoogste gesag gegee het onder die gelowiges van daai tyd.
Oppad na Jerusalem, het Paulus en Barnabas (en die res van die afvaardigeing) by die gelowiges op hulle roete aangegaan en die mense bemoedig met getuienisse oor die bekering van nie-Jode in ander areas en gebiede. Dit het die mense se geloof versterk en hulle aangemoedig in hulle eie bedienings. So het die afvaardiging dan in Jerusalem ook aangekom en bloot voortgegaan om te getuig, soos hulle nog die hele pad lank gedoen het. Die gelowiges wat met die leerstelling oor die besnydenis vorendag gekom het, was egter nie hiervoor te vinde nie, want hulle was angstig om uitsluitsel te kry oor die saak wat hulle na aan die hart gelê het.
Kom ons kyk nou eers na wie hierdie mense was wat die onderhouding van die besnydenis gepromoveer het as essensieël tot redding. Hierdie manne was ook Jode en hulle was ook Christene (gelowige navolgers van Jesus Christus). Meer as dit egter, was dat hulle ook Fariseërs was. Meeste van ons het 'n baie negatiewe indruk oor die Fariseërs, omdat ons nie regtig weet wie hulle was nie, behalwe dat ons reeds in die kinderbybel aan moedersknie geleer het dat hulle Jesus teengestaan het in Sy bediening. Tog was die Fariseërs nie suiwer 'n slegte klomp mense wat Jesus sommer net teengeestaan het nie; hulle was eintlik die leiers van 'n geloofsbeweging onder die Jode van daardie tyd. Dit beteken dat hulle moeite gedoen het om die Jode (die volk wat deur God uitverkies was om die wêreld van Hom te vertel), te onderrig in die navolging van God. Die probleem het ingekom toe baie/meeste van hulle begin het om hulle eie leerstellings by die wette van Moses in te werk. Meer nog, hulle het die mense genadeloos vervolg en gekritiseer oor hulle onvermoë om die wette na te kom, terwyl hulle self ook liederlik hierin gefaal het. Daar was dus duidelike sprake van dubbele standaarde. Dit was oor hierdie redes dat Jesus hulle so sterk gekritiseer en aangespreek het, en dit was dan ook waarom hulle Hom verwerp het. Dit, en die feit dat Jesus 'n nuwe reddingsplan voorgehou het, wat deur die profete voorspel was, maar wat gebasseer was op genade en 'n persoonlike verhouding met God, eerder as op wetsonderhouding.
Die verskille ten spyt, het daar tog van die Fariseërs ook tot geloof in Jesus gekom, hulle het hulle bekeer en laat doop en was nou deel van die korps van gelowiges. 'n Groepie van hierdie mense het dit egter moeilik gevind om weg te breek van die tradisies en kultuur waarmee hulle grootgeword het, en het bly teruggryp na die bekende reëls en wette waarin hulle so goed onderlê was. Dit was lede van hierdie groepie wat met hulle verwarrende leerstelling oor die besnydenis in Antiogië aangekom het, en saam met die afvaardiging na Jerusalem gekom het om uitslag te kry oor die meningsverskil.
Toe Paulus en Barnabas nie tot die punt kom nie, maar bloot voortgaan met hulle getuienisse, het hierdie manne omgekrap geraak en hulle in die rede geval om die vergadering tot orde te roep; hulle was na alles daar om 'n sekere saak te bespreek, en nie net na opwindende verhale van bekerings te luister nie!
Die apostels het nie die vraagstuk eenvoudig afgemaak as iets wat nie aandag verdien nie. Inteendeel, hulle het aandagtig daarna geluister en die saak is lank bespreek voor daar uitsluitsel oor gegee is. Dit was Petrus wat na vore getree het om uit te lig hoe die verkondiging van die evangelie onder die heidene (nie-Jode), by hom begin het, na hy direkte opdrag van God gekry het, bevestig deur die uitstorting van die Heilige Gees onder die bekeerde nie-Jode (Jy kan meer hieroor lees in Handelinge 10 en 11). Petrus lig uit dat deur die eeue heen kon die Jode nie daarin slaag om die wette suksesvol te onderhou nie, met spesifieke verwysing na die besnydenis, en dat dit 'n onnodige juk/las op die nie-Jode se skouers sou lê om van hulle te verwag om te slaag in iets wat die Jode nie kon nakom nie. Hy gaan egter verder as net menslike feilbaarheid in sy relaas en argument. Hy wys daarop dat 'ons' (die apostels) en ook die ander gelowiges (die afvaardiging uit Antiogië) glo dat redding slegs op genade berus. Dit beteken dat 'n mens geen aandeel daarin het nie, dat slegs God se genadige vergifnis van sonde is wat mens red, en dat geen wetsonderhouding dit kan beïnvloed nie.
Paulus en Barnabas is hierna toegelaat om te getuig oor die wonders en tekens wat hulle sien gebeur het onder die nie-Jode (heidene) wat tot bekering en geloof in Christus gekom het. Wonders en tekens is die werk van die Heilige Gees, en is dus 'n bevestiging van God se goedkeuring en ondersteuning van 'n saak. Paulus en Barnabas se getuienis het ooreengestem met Petrus s'n.
Na die saak uit alle kante bespreek is, het Jakobus opgestaan om die finale uitsluitsel te gee waarop daar EENPARIG besluit is. Hy het ook verder gegaan, deur uit te wys dat die saak van die bekering van die heidene, reeds deur die profete voorstpel was. Die uiteinde van die saak was dat daar besluit is dat dit nie nodig sou wees vir heidene (nie-Jode) om hulle te laat besny nie; dis nie 'n voorwaarde vir redding nie. Daar is wel 'n paar wette/reëls geïdentifiseer wat wel aan die gemeentes geleer en voorgehou moes word as nodig om te onderhou, en hierdie blyk baie te doen te hê met heiligmaking, terwyl dit geheel en al glad nie gekoppel word aan redding of bekering nie.
'n Mens sou verwag dat dit die einde van die verhaal sou wees, maar dit is nie. Die apostels het toe 'n brief aan die gemeente van Antiogië geskryf om hulle mee te deel waarop besluit is. Hierdie brief is saam met die afvaardiging teruggestuur na Antiogië toe. Dit bring mens onder die indruk van die besef van hoe noodsaaklik dit is om terugvoer te gee aan mense, en dat hierdie vroëe Christene dit reeds besef het. Maar selfs dit was nie genoeg vir hulle nie. Dit was vir hulle van kardinale belang om eenhoud onder die gelowiges te behou en hulle het besef dat hierdie saak die potensiaal gehad het om die kerk te skeur. Daarom het hulle verder gegaan en 'n afvaardiging van hulle eie (Judas en Silas) saam met die aanvanklike afvaardiging teruggestuur, om seker te maak dat die geskrewe woord reg verstaan word, en om verdere onderrig daarin te gee.
Judas en Silas het ook nie eenvoudig daar aagekom, die boodskap verduidelik, en toe weer inderhaas vertrek nie. Hulle het lank met die gelowiges gepraat, hulle bemoedig en geestelik versterk en eers na geruime tyd se verblyf, het hulle weer vertrek (alhoewel dit blyk dat Silas agtergebly het om verder saam met Paulus te reis).
Daar is so baie uit hierdie gedeelte te leer. Ja, ons kan uitsluitsel kry oor die saak van besnydenis, wat sekere groepe in die kerk tot vandag toe in verwarring het, maar daar is meer aan die gedeelte as net dit. Ons kan leer om na mekaar te luister. Ons kan leer om God se opinie in 'n saak te soek, en meer as dit, sy aktiewe teenwoordigheid met bevestiging van tekens en wonders. Ons kan ook leer hoe belangrik dit is om terugvoer te gee oor sake, om seker te maak alle verwarring is uit die weg geruim, om opvolgbesoeke te doen wat meer as net 'hit & run' besoeke is.
Ons moet tyd, kennis en gebed aan mense spandeer.
In die laaste gedeelte van die hoofstuk sien ons dat Paulus en Barnabas ook beplan om die gemeentes wat hulle gevestig het, te gaan herbesoek. Ongelukkig val hulle uit oor of Markus te vertrou is om saam te neem op hierdie besoeke. Die uiteinde is dat hulle paaie skei, maar moenie nalaat om te lees dat hulle steeds teruggegaan het en opgevolg het op dit wat hulle begin het nie. Loop die pad enduit met mense. Redding en bekering is maar slegs die eerste tree in 'n gelowige lewe. Daarna is lering en bemoeding van onskatbare waarde.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Monday, 6 November 2017

Prayer warrior


There was nothing frail about her;
clad in the armour of a warrior,
as she lay propped up in her bed,
her cheeks all flushed and ruby red.

She called them up, one by one
as she put them all before the Son
Who gave His life to set them free
so they could live life fearlessly.

She mentioned sickness, pain and strife
as she pleaded for abundant life
for those she held dear in her heart
though their lives were torn apart.

She called temptation by its name
and begged that it be put to shame,
asked for wisdom in its place
for those who met it face to face.

This grey old girl, her body small
stood in her prayers erect and tall,
for she knew her Father’s loving care
would keep the ones mentioned in prayer.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys)
'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 5 November 2017

Vir wie soek jy?


Vandag wil ek met 'n opgestane Jesus se woorde voor jou kom staan en vir jou vra: "Vir wie soek jy?" Oorspronklik was hierdie woorde aan Maria Magdalena gerig toe sy Jesus se liggaam by die graf gaan soek het en nie gevind het waarna sy soek nie. Maria was ontsteld. Waarom sou enige iemand 'n lyk uit 'n graf verwyder - en dit boonop oor die paasnaweek? Sy het haar van die graf af gehaas om Johannes en Petrus te gaan roep. Haar God was weg en moes gevind word.
Johannes en Petrus het ook by die leë graf aangekom. Hul het egter tyd geneem om 'n paar dinge te observeer. Die doeke waarmee die lyk toegedraai was, was steeds in die graf. Dis agergelaat. So al asof dit nie meer 'n doel gehad het om te dien nie. Dat iemand die liggaam sou verwyder was alreeds vergesog, maar om dit eers te stroop van die doeke, was totaal ongehoord! Behalwe as jy dit in verband bring met Jesus se uitsprake voor Sy dood waar Hy hulle meegedeel het dat Hy uit die dood sou opstaan. Ons lees in Johannes 20:8 dat Johannes die doeke gesien het en geglo het. Daarna is hy en Petrus terug huistoe.
Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Johannes 20:11
Twee engele verskyn toe aan haar en vra haar:
"Mevrou, waarom huil jy?" Johannes 20:13
Haar woorde is baie onthullend; Hulle (wie dit ook al mag wees) het my God weggevat van my en ek kan Hom nie opspoor nie (ad lib). Sy het van die engele af weggedraai om Jesus agter haar te sien staan. Sy het Hom nie herken nie. Kom ek maak dit duideliker. Ten spyte daarvan dat Hy die een was na wie sy gesoek het, het sy Hom steeds nie herken nie. Die omstandigehede het haar verblind vir Wie Jesus is.
Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Johannes 20:15
Maria se verwarring oor God se identiteit is duidelik wanneer sy hom vir die tuinier aansien en vra of hy dalk die liggaam weggesteek het. Dis eers toe Jesus haar op haar naam aanspreek, dat sy besef met Wie sy te doen het. Sy antwoord Hom en spreek Hom aan as Leermeester. Ek dink nie dis 'n toevallige term nie, want in daardie oomblik van herkenning leer Maria iets omtrent haar God wat sy nooit besef het nie. Maria leer dat haar God, Jesus, nie onder mense se beheer is nie. Sy leer dat Jesus die stand van sake bepaal, en dat selfs die dood aan Hom ondergeskik is. Maria leer dat Jesus se mag verder as die dood strek. Maria leer dat Jesus leef.
Waarom deel ek hierdie bekende gedeelte vandag? Ek doen dit omdat ek diep bekommerd is. Ek doen dit omdat ek, soos Jesus, vir my mede-gelowiges wil vra: Vir wie soek jy?
Ons bevind ons vandag in 'n land waar die politiese, ekonomiese en sosiale probleme ons oorweldig. Ons leiers is dit net in naam en bied wynig oplossings. Goeie argumente kan ingebring word om die teendeel te bewys. Ons voel magteloos, moedeloos en sonder hoop. Vrees, angs en woede kenmerk die gemiddelde landsburger. Ons leef agter geslote deure, diefwering voor elke huis-opening, outomatiese ligte, alarms en kameras, buurtwagte, versekering en meer. Ons betaal belasting en sien geen goed daaruit vloei nie. Ons sien daagliks hoe mense om ons verarm en ons kan ons eie sente nie meer rek om al die gate te vul nie. Ek weet dit. Ek ken dit. Ek voel dit. Ek het empatie. Maar ek leef dit nie.
Wanneer ek die sosiale media blaaie oopmaak, getuig dit van vrees, angs, woede en depressie. Ek kyk na die name van die mense wat die posts share en like en ek sien dis my mede-gelowiges, dis mense wat Jesus ken en bely. En ek word bekommerd, want dit voel vir my asof hulle langs die graf staan en huil, soekend na Jesus. Hy is nie daar nie. Kyk langs die graf. Hy't opgestaan! Hy het oorwin. Daarna het Hy Sy Heilige Gees oor die gelowiges uitgestort en aan die regterhand van ons Vader gaan sit, om as Koning te regeer. God leef nou in jou en in my.
Waarom staan jy moedeloos langs 'n graf en soek 'n dooie God as Jesus opgestaan het en Sy Gees in jou geplaas het? Leef in God se oorwinning. As jy oor die sake van die dag praat, doen dit in gebed teenoor God, waar jou woorde wel 'n verskil kan maak. En los dit dan by Hom!
Jesus het nie gesterf dat jy in vrees, angs en woede moet leef nie. Hy het jou ook nie gestuur om die slegte nuus te versprei en mense daarvan bewus te maak nie. Inteendeel. Lees so 'n bietjie verder saam met my in Johannes 20:19
Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was...
Klink dit bekend? Maar let op die woord alhoewel. Dit beteken ten spyte daarvan dat die deure gesluit was, het iets gebeur. In ons scenario vandag, dink ons oombliklik aan oortreders wat inkom, alhoewel die deure gesluit was, omdat ons bang is. Dis nie wat hier gebeur het nie. hier gaan die vers aan om so te lees:
... het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle!"
'n Soortgelyke insident het agt dae later weer plaasgevind onder dieselfde omstandighede en word aan ons vertel in vers 26. Ek weet jy's bang. Ek weet jou deure is gelsuit. Waarom het Jesus aan sy volgelinge verskyn agter geslote deure? Hy wou hê hulle moes weer hulle gesigte in die openbaar vertoon. Hy stuur hulle uit, soos wat die Vader Hom ook gestuur het. Was dit gevaarlik vir Jesus? Ja, hulle het Hom gekruisig. Het dit Hom gekeer om te doen wat die Vader van Hom verwag? Nee. En daarom is daar vir ons oorwinning. Daarom is daar vir ons lewe. Daarom is daar vir ons hoop. Daarom is daar vir ons genesing.
Daarom is ons toegerus met God se Heilige Gees.
Gaan dan nou uit, sluit oop jou deure, maak jou hart oop vir mense en gaan verkondig die goeie nuus van Jesus se opstanding uit die dood en Sy oorwinning aan die kruis. Moenie langer by die graf staan en huil nie. Vir wie soek jy? 'n Dooie God wie se liggaam deur mense rondgekarwy word, of 'n opgestane God wat jou nooi om vreesloos te leef, soos Hy self ook gedoen het?
Kyk na die opdrag in verse 22 en 23. Gaan vergewe mense se sonde en spreek hulle vry. Of roep hulle tot verantwoording. Dis wat God ook doen. Diegene wat hulle bekeer en hulle voor God verootmoedig, word vrygespreek en die res word tot verantwoording geroep. Hierdie is 'n geestelike saak. Jesus het nooit in 'n fisiese skermutseling betrokke geraak of die reg van die dag in eie hande geneem nie, ten spyte daarvan dat baie van Sy volgelinge gedink het dis presies wat Hy gekom het om te doen. Neem mense na Jesus en ons Vader in gebed. En leef in die oorwinning wat Jesus ten duurste vir jou aan die kruis bewerkstellig het.
... want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. (2 Timoteus 1:7)
En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. (Filippense 4:7) 
Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. (Johannes 14:27)
Moenie soos Tomas daarop aandring om eers te vat en te sien voor jy Jesus glo nie (Johannes 20:25). Jesus het nog nooit iemand in die steek gelaat nie. Hy gaan nie by jou begin nie. Vertrou Hom.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.