Search This Blog

Thursday, 31 August 2017

Gebed vir ongelowiges


Voor die son vanaand gaan sak
kom staan ek met my hande bak
en vra dat U weer sal voorsien
uit genade, nie omdat ek dit verdien.

U weet dat ek afhanklik bly
van elke Woord wat ek by U kry,
want elke hartklop en asemteug
is sonder U gestroop van deug.

Ek vra dat U my op sal rig
en my sal wys wat is my plig,
dat U my ook bereid sal maak
om hul te help wat U versaak.

Ons glo nie meer almal in U nie
en dis 'n hartseer storie die,
maar dan kom ek en pleit by U
dat U nie op ons opgee nie.

Vader, ons is so wys in eie oë;
maak maklik iets op om in te glo.
Ek vra dat U Uself sal toon
aan elkeen wat hierdie aarde bewoon.

Ek weet U is steeds aan die gang
en dat ons bestaan steeds van U afhang,
tog werk U in liefde en nie met vrees -
as ons tog net van U bewus wou wees!

Ek lê elke mens vandag voor U oë,
insluitend hulle wat nie in U glo,
ontferm U oor hulle verstand
en werk nuwe kennis vir hul aan die hand.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Wednesday, 30 August 2017

Ribboklam


Vader, hierdie ribbok het gefaal
om die hoë hoogtes te kon haal.
Ek voel te swaar om dit te klim,
dit lyk te hoog, ek is te slim.
Ek ken mos my beperkinge
en weet ek leef nie in daai kringe.
Dus, moet dit nie van my verwag
om berge te klim in eie krag.

My Vader lag van oor tot oor,
Hy’t hierdie storie reeds gehoor.
Hy lig my op met Sy vinger se punt
en laat my voete die hoogtes vind.
Vader, U ribbok-kind het geleer
dis die moeite werd om in U te probeer.
In my eie krag kan ek maklik faal,
maar daar’s nêrens waar U my nie uit sal haal.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Tuesday, 29 August 2017

The greatest calling


Last night I dreamed I went to You
to see what You would have me do,
and as I stood there in Your sight,
I was awestruck by Your splendid might.

I realized then what I did not know,
that You did not need me to bend the bow,
to defend Your honour and Your Name
to those who brought it discredit and shame.

I thought You’d need me to say something,
to let the heavens with praises ring,
but again I seemed to get it wrong,
for the angels were already singing that song.

I then looked down at my hands and feet,
to look for something there You might need,
but You smiled and only shook Your head,
dismissing me to return to bed.

I did not want to let it go,
promptly insisting on letting You know
that I had worth that I could bring to You,
that there was loads that I could do.

You smiled and told me to get some rest,
that You knew I always gave You my best.
You then bent down to find my ear,
whispering something I desperately needed to hear.

You did not need my words or deeds
to fill man’s seemingly bottomless needs;
You created me to be loved by You,
and to love You back was the best I could do.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Monday, 28 August 2017

Beskikbaar


Vader, hierdie dag se dink en praat
wil ek baie graag aan U oorlaat.
Wanneer ek dit self beheer,
sien ek ek maak mense seer.
Keer dus my woord nog voor dit uit,
nog beter as U my denke stuit.
Laat wat ek dink en doen en sê
U stempel van goedkeuring hê.
Neem dan ook my hande, Heer
en lê U werke in hul neer.
Rig my voete op U pad,
dat dit my na U doel toe vat.
My hart, my siel gee ek aan U
en skrik nie vir emosie nie;
laat daar 'n traan rol as U wil,
as dit sal help om pyn te stil.
Maar bowe al, my liewe Heer,
stel ek my gees onder U beheer,
want as U Gees my gees versterk,
dan word my doen 'n wonderwerk.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 27 August 2017

Who's the judge?


Somewhere in the distance
I can hear a roar,
there’s a mighty thunder
where the eagles soar.
Then a light emerges
from behind a cloud
and voices rise in singing
as praise is called out loud.
But then they all fall silent
in dumbstruck awe and fear
for upon that bright and luminous cloud
the Saviour of the world draws near.
In His hand He holds a book
for all who wish to see
if their names are written there,
for those have been set free.
But if their names could not be found,
what woe to follow near!
For those who did not love the Lord,
has reason for their fear.

There is still time for you and me
to run to God’s embrace;
He came to love, not judge the world -
the judge has your own face!

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Saturday, 26 August 2017

Leer van leed


My Vader, kan ek by U leer
van menseleed en hul hartseer,
want in myself is ek beperk,
soek uitkoms in 'n wonderwerk

Maar soms dan moet ons maar daardeur
al maak die goed ons vreeslik seer
want dis hoe ons karakter kry
en van ons selfbelang bevry

Leer my dan dit wat ek moet weet
oor mense-lief en ook hul leed
en gee my dan meer empatie
sodat ek hul nie miskyk nie

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Friday, 25 August 2017

Knowing the future


Future knowledge

I wish that I could clearly see
the things the future holds for me -
the ones that are nice I would embrace
and from the rest, I’d turn and race.

Yet, I think fear would overtake me
and then I would not be who I could be,
for I would be paralysed from the head
and might struggle to simply get out of bed.

So, perhaps I would rather not know
what my future life has in tow.
Perhaps I’d rather trust the Holy Spirit
to equip me for life and all that is in it.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys), titled Future Knowledge.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Thursday, 24 August 2017

Focus


Lord, give me the strength to do Your will
and silence my mind to make it still,
for my thoughts have set my feelings alight
and they force me to focus on things that aren’t right.

My conflict and turmoil have left me in despair
and I get to the point where I think You’re unfair,
but then I check my thoughts against what I know
and find my feelings are lying, for You are not so.

Father, I choose to believe in all that You’ve said,
despite the rhetoric raging inside my head;
I’ll stay focused upon You who knows best
and train my mind to forget the lies of the rest.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).
Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Wednesday, 23 August 2017

Terugblik


Daar is so baie waaroor ek wonder
en ook daai een ding in besonder
en al weet ek ook dat U besef
hoe diep die goed my menswees tref,
vind ek myself soms rebelleer
teen U stilswyende beheer.

Maar dan kyk op die paadjie terug
en ek sien wat lê agter my rug,
en ek besef hoe U my uit moes help
en die vloed daarvan laat my oorstelp;
dan kyk ek op met dank, o Heer
en lê my toekoms voor U neer.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Tuesday, 22 August 2017

'n Veld-les


Wanneer ek die veld so loop en kyk
en sien hoe mooi die wêreld lyk,
hoe alles op die regte tyd gebeur
en al die dood na leef terugkeer,
dan kom ek weer voor die besef
dat u my van die las onthef
om elke aspek te wil rig
in my selfopgelegde mense-plig.

Wanneer die blommeprag ontluik
en veelkleuring op die velde pryk,
sonder 'n sorg oor môre se dag
en wat moontlik dan op hulle wag,
dan weet ek U is in beheer
en laat U nie deur mense steur,
dat dinge op U tydstip sal gebeur
en dat vandag se sorge ook verweer.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Monday, 21 August 2017

Seeking God


When sleep no longer cares for me
and darkness sits on all I see,
I open up my Spiritual eyes
to find the truth among the lies.

When monsters lurk under my bed
and colour my thoughts a gruesome red,
I find the Light inside of me
to make the monsters less scary.

When all I hold dear start to slip away
and there’s nothing that will make it stay,
I turn to the Anchor in my life
and give Him my turmoil and my strife.

When all is peace, and calm restored
and everything comes to accord,
I turn to my Keeper with my praise
and thank Him for every one of these days.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 20 August 2017

Unburdened


You have given me wings to fly,
wings to lift me way up high,
and carry me across the sky
and wave my earthly cares goodbye.

But there’s a weight inside my chest,
a nurtured weight against my breast
from which there’s no escape or rest,
that keep me from my Godly quest.

Shall I then leave this weight with You
as better things from You ensue?
And can I then Your dreams pursue
as You take care of this thing too?

Now, watch me soar with all my might
and lift off in a heavenly flight
to help others in their earthly plight
and help them set their wrongs to right.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Saturday, 19 August 2017

Lofsang


O Here, hoor my liefdeslied
wat ek in lofsang aan U bied
Hoor hoe my hart U lof besing
wat aan ons die uitkoms bring.

Wie sou verstaan of kon bepaal
waarom dinge soms so draal?
Tog weet ons U is in beheer
en vind ons troos in dit, o Heer.

Wanneer die vyand om ons dring
en ons geloof met vrees verwring,
dan skep ons moed in U nabye Gees
en verdryf ook hierdie helse vrees.

As siekte of die dood ons tref,
dan staan ons voor die diep besef
dat alles maar net tydelik is
en word ons weer van U bewus.

Vandag kom lê ek my voor U
want ek het geen ander gode nie;
aan U het ek my uitverkoop
en van my eie-ek gestroop.

Ek hef my lofsang in gebed
na U wat my en ander mense red,
ek bring aan U die lof en eer
en weet U hoor my, liewe Heer.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Friday, 18 August 2017

Shaping your world


"And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." (Romans 12:2 NKJV)
I was given the opportunity and privilege to spend a couple of months in Hondeklipbaai, in the lovely Namaqualand region of South Africa. This is a land largely uninterrupted by time and outside influences, where it is still possible to take long walks along the rugged coastline and through the veld covered in wildflowers. Needless to say, I always take my camera with and take photo upon photo in the process. Though I mostly walk alone, I tend to always talk to God as if He was walking right alongside me. It is then that I get the sense that He talks to me as well. Ideas will start to form in my mind about the things I see, and often these thoughts and images will assist me in coming to terms with various aspects of my life. I wish to share some of these ideas and their inspirational images with you in today's blog.


I wonder of you can make out the tiny fish in this picture as it sits on the bottom of the rock pool, camouflaging into its surrounds? I have zoomed in on the camera to be able to take this photo, and then I came home and cropped the photo even further. It is quite possible that I would never even have known the fish was there if it had not moved. It blends in perfectly with its surrounds.
It was while I was taking these photos of the fish in the rock pools, that a thought came into my mind about transforming to the world. This was when I was reminded of the passage quoted above. As believers, we should not look like the world around us. We should stand out. We should be different. Those differences should be evident. Our worlds should not be shaping and influencing us, but we should be shaping and influencing it!
How do we achieve these goals? Paul gave us a clue. We should focus our minds on the things above and not on the things of this world. We will become transformed by the renewal of our minds! If you occupy your mind with Mathematical problems and equations, you train it to solve those problems and you improve your math skills. The same is true for every other aspect of life. As an artist, I like to challenge myself to draw and paint unfamiliar subjects, or try new styles in art, even experimenting with new mediums. This improves my artistic abilities and I become a better artist. I started off in landscapes, and this remains a great love. Yet, if I had never tried my hand at figures, or portraits, or animals, etc., I would never have become a well-rounded artist. I had to train my mind to understand how to capture different subjects on paper or cloth. Only once I had trained my mind, did the results become evident to the rest of the world.
We can all draw stick men. But only those of us who train our minds to a different way of looking at shapes, will advance beyond stick men.
I think it is time to assess our walk with God to determine if our daily input of 'mind-food' is keeping is at the level of stick men, or if it enables us to become proficient in what we were called to do and be. Are you blending in with the masses around you, or are you standing out from the crowd?
I want you to take a look at the photo of the tree at the top of this blog. There are precious few trees in Hondeklipbaai. The country is too arid for trees to survive. Those that do, do not grow tall, but they do stand out from their surrounds. The tree in the photo is one of a handful of trees in the town. It is evident that standing out from its surrounds has taken its toll on the tree. It is bent over from standing in the wind, so that this has become a permanent feature of the tree. Standing out is not as safe as blending in. Standing out means taking risks, be they physical, emotional, financial, or something else. But standing out also means that God can use you. The world can see you, and in you they will be able to see God, and to some this will be the only introduction to Him they ever have.
We have not been called to be transformed to this world, but we are to transform into the image of Christ.
Prayer: Father, I pray that you will equip myself and every reader with Your Holy Spirit. I pray that You will guide us into choosing our inputs carefully, so that we can have transformed minds that will lead us into living transformed lives, reflecting the glory of Christ Jesus in You. Give us the strength to withstand the conditions of the world and to stand tall where You have planted us. I pray this in the name of Jesus. Amen.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Thursday, 17 August 2017

God sê wag!


Vader, dis al baie jare wat ek vra
en elke keer dan sê U ja,
en tog het daar nog niks gebeur,
maar niks kan ook die vrede steur.

Dus, Vader, kom ek weer U pla
vir 'n antwoord wat meer sê as ja,
as ek net weet waarom ek wag,
berus ek dalk maar nog 'n slag.

Maar nou onthou ek iets van U
U steur U nie aan fieterjasies nie;
daai klein goedjies wat my so pla,
kan U met groot geduld verdra.

Is dit waarom U die tyd verwyl?
Is die oes nog groen, al lyk dit geil?
Is alles dalk nog nie in plek
waaroor ek my mond so groot ooprek?

Dat U beter weet is eenmaal waar,
dit het ek herhaaldelik verklaar.
Dus, pak ek my ongeduld maar weg
en wag dat U my saak besleg.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Wednesday, 16 August 2017

God se plan


Vader, U genade is so groot,
tog soek ek steeds na waar ek hoort.
Al gee U mildelik uit U hand,
troos dit nie my mens-verstand
wat sê dat ek 'n huis moet hê
waar ek my veilig kan neerlê.

Tog, sien ek nie die eindstreep nie
en weet nie wat U beraadslaag nie.
Daarom vertrou ek op U raad,
want dit het my nog net gebaat
om nie my eie kop te glo,
maar eerder in U raad van bo.

Ek kan nie sê dis vir my maklik,
tog is en bly ek steeds inskiklik,
om toe te gee aan wat U wil
en my eie kop se dink te stil.
Wat ook al gebeur, O Heer,
dit troos om te weet U’s in beheer.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Tuesday, 15 August 2017

The Journey


In the morning hours, Lord,
I seek to come into accord
with what You want my day to be
and how to get there easily.

But sometimes, Lord, that’s not the plan,
as I have to do all that I can
to pick my route up the elevation
in order to reach my destination.

It’s then I realize that the route I take
matters for the journey’s sake.
For the end of day is not the thing,
but what lies between is our offering.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Monday, 14 August 2017

Smeekgebed


O Heer, hoor my smeekgebed
U is die enigste Een wat red,
die Een wat my nog kan uithelp,
die lewe het my so oorstelp.

Net waar ek kyk sien ek 'n nood,
selfs by hulle wat aan U behoort
Dit maak my moedeloos en moeg
as ons so onverpoosd bly swoeg.

Tog lyk dit nie asof ons ooit voor kom
en na soveel moeite vra mens hoekom,
waarom is U dan nie in ons leed,
en ons wonder, het U ons vergeet?

Dan sing die voëltjies buitekant,
en ek onthou U hou hulle in stand
Dus pak ek my bekommernis nou weg
en laat toe dat U my saak vir my besleg.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 13 August 2017

Depressie


Soos die donker naderskuif
voel ek hoe die vrees my dryf
om in 'n hoekie te gaan bibber
en van die angs te sit en sidder.

Maar dan kom soek my Vader my
en Hy sukkel nooit om my te kry.
Hy vat my rustig aan die hand
en fluister sag in my verstand.

Met die nuwe insig wat Hy gee,
waag ek dan bewerige treë
en vind moed in die donker plek
wat my in depressie in wou trek.

'n Oorsprinklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys).

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Saturday, 12 August 2017

Setting or accepting standards


In this life we have a choice between two options. We can either accept a standard, or we can set a standard. For instance, if someone is disrespectful towards us, we can accept the standard and act accordingly... or we can set a new standard and act according to the dictates of our own principles and faith system. Anger? Same choice. Hatred, egocentricity, jealousy, spitefulness, etc. It does not matter what is brought to you, you can choose to act, or you can simply react. Look at that last word - to re-act is to act again. In other words, you are behaving in a manner already seen, or repeating an action already performed. Why not choose your actions, words and responses more carefully? So, when next you are faced with the option of standards again, are you going to set a new standard, or are you going to accept the one presented to you?

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Friday, 11 August 2017

When taking off


As this day draws to an end
I know the place to which I’m sent.
I know not what You have in store,
but I know it will be so much more
than what I can imagine it to be,
as You have hinted at increasingly.

On the eve of taking flight
there are no battles left to fight,
there are no cares to worry me,
as I embark on this journey.
Lord, take care of them that I hold dear,
though I am far, You’re always near.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys) titled On The Eve Of Taking Flight.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.