Search This Blog

Friday, 13 October 2017

The question


There seems to be no time to dwell
on whether there’s a heaven or a hell,
we simply rush from here to there,
with no time left for God to spare.

The problem with this rushing is,
that when we do not bend our knees,
we seem to reach the end too quickly,
because we make our own selves sickly.

When in that bed we finally lie,
lucky to have respite before we die,
the question we’d avoided all the while
needs to be retrieved from its buried file.

It’s not if you are ready to die, my friend,
this is not the question at the end,
but now that you have so little left to give
are you finally ready to truly live?

'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Monday, 9 October 2017

God gee rigting


Vandag se dag bring ek na U,
want ek ken nie die plek nie,
ek’t 'n nuwe pad wat ek moet loop
wat my so effe van my moed stroop.

Dus gee ek dit maar aan U oor,
wetend dat U my altyd hoor,
nog nooit het U my ooit gefaal,
of uit ellende my nie uitgehaal.

Solank U weet waarheen ons gaan,
gee ek nie om hoe loop die baan,
U’s in beheer en U moet lei,
want in U wil is waar ek wil bly.

Dus, Vader, gebruik dan hierdie ook
solank dit met U eie wil strook
en wys my wat U wil hê van my,
dan sal ek my selfs in my vrees verbly.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 8 October 2017

Knowing God and being known by God


I have a Father and a Friend
Who will love me to the very end,
a God Whose mercy does not cease,
my Source of happiness and peace.

At my birth He knew me well,
and oh, what stories He could tell
of the person I’d grow up to be,
for He knew what He’d vested in me.

He watched me grow and stood at hand
to help me where I struggled to stand,
though I typically would blame Him there,
accusing Him of being unfair.

When time had passed and I looked back,
I had to admit to a more personal lack,
for my Father had never been to blame,
recalling my words brought me to shame.

The years passed by and my faith matured
as I learned that I could trust His word,
and as I learned to trust God more,
I got to know Him like never before.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Saturday, 7 October 2017

Because Your're You


When I think about Your love for me,
of how it sets me free to be
more than I could ever hope -
Your knowledge have enlarged my scope.

If I think of all that You have done,
how carefully You made us, everyone,
then I need to sing Your praise some more,
You’ve made life better than it was before.

Your words and actions are so kind
that it brings a fondness to my mind
Yet, I love You not for what You do,
but simply because my Lord, You’re You.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Thursday, 5 October 2017

God's goodness


My heart is filled with joy today,
there is so much that I must say,
I’ll start off then by thanking You
for all the wondrous things You do.

You give me rest, and light and food,
and every breath I breathe is good,
but more than that, You give me peace,
and joy and love that will not cease.

My thoughts and words and actions too
testify of the goodness found in You,
for what else is there for me to say
when You walk with me throughout the day?

An original poem by Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Monday, 2 October 2017

Lesse by Dawid geleer


Dawid

Is daar iets by Dawid te leer,
die man wat leeu en beer verskeur,
wat 'n reus met net 'n klip benader,
wat onwrikbaar glo in God, sy Vader.

Aan moed het dit hom nooit ontbreek,
hy’t telkens gewys wat in hom steek,
nie eens vir die Filistyne was hy bang,
of vir die koning wat hom wou vang.

Maar soveel moed maak jou arrogant,
en dit bedreig jou geestestoestand,
want Dawid kon net mooi alles kry,
maar sekere goed moes hy liewer vermy.

Batseba was 'n ander ou se vrou,
maar Dawid wou konsuis met haar trou,
al kos dit ook dan haar man se dood,
gee hy nie om – sy ego was groot.

As dit die einde van die verhaal moes wees,
sou ons vinniger oor Dawid se storie lees,
maar daar’s soveel meer om uit te sonder
oor hierdie man wat ons bewonder.

Gekonfronteer met sy sonde, het Dawid bely
en vir dae lank kon jy hom nie kry.
Hy’t gebid, gepleit en trane gestort,
in die proses 'n beter mens geword.

Arrogansie het in nederigheid omgekeer,
en dis die ding wat ons hieruit kan leer -
as ons sonde bely, en voor God ons verlaag,
sal Hy ons ophef soos dit Hom behaag.

'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.

Sunday, 1 October 2017

Nog lesse uit Job


Ek het my plegtig verbind om nie na 'n meisie te kyk en haar te begeer nie. (Job 31:1 NAV)
I have made a covenant with my eyes; why then should I look upon a young woman? (Job 31:1 NKJV)

Oogkontak

Ek wonder is daar nog 'n mens
wat met sy eie oog betoog
dit duidelik maak aan hierdie lens
dat hy van rondkyk hom moet soog.

'n Man soos Job, van toentertyd
wat op sy vrou gefokus het -
met doelgerigte standvastigheid
sy oog van rondkyk belet het.

Job moes 'n man van wysheid wees
om teen algmene gebruik te verset,
want as 'n mens bietjie wyer lees,
sien jy bigamie was nie belet.

Nou vra ek myself so in die loop
of ek my drange kan bedwing,
my van my eie belange stroop
om te bly by my gekose enkeling.

Daar is soveel hier rondom my
wat glo eie geluk neem eerste plek,
dat hul maklik 'n ander maat afvry
en na hul selfbelang uitstrek.

Job sou nie gesê het wat hy het
as daar nie ook versoekings was,
maar hy het sy eie oog belet
en van begeertes af verkas.

An original poem by Miekie (Marietjie Uys)

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy my books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
You may prefer to follow the traveling blog, A Pretty Tourist.
For more crafty ideas and great product reviews, visit A Pretty Talent on Facebook.
If you are in a literary mood, follow Miekie's musings, stories and poetry on A Pretty Author - Miekie.
Remember to keep nurturing your TALENT for making life PRETTY.
You can subscribe to any of these blogs and receive regular updates by email. Simply register your email address at the top of the applicable blog.