Search This Blog

Saturday, 22 April 2017

It's Time - Dis Tyd


It is commonly known that Angus Buchan received instructions from God to gather a minimum of 1 000 000 people in Bloemfontein, in the middle of the country, to pray together against the conditions of corruption, crime and misconduct in the country. It is a call for all believers to come together to gather in God's name, humble themselves, confess their sins, and pray for their country.
As I awoke this morning, the song to 2 Chronicles 7:14 was repeating itself in my head. Here is a link to a version of the song:
As my volk oor wie my Naam uitgeroep is
Let me share the passage from the Bible as well. I'll start with the Afrikaans en then post an English version as well:
"...en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel." (NAV)
"...if My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land." (NKJV)
When thinking about this large meeting that is taking place today, I started praying about the event and for the goals of the meeting. This prayer soon took the form of a poem.

'n Gedig spesiaal geskryf vir die It's Time Event.

Vandag se dag vra 'n ander bid,
'n bid wat lankal in my kop vassit.
Vader, red ons land in hierdie uur,U’t ons van oraloor gestuur
om hier op een plek te vargader,
gee ons U oor, as ons U nader.
Vader, hoor ons as ons vra
dat U ons laste sal help dra.
Ons wil ons skuld voor U bely,
maak ons weer skoon, en nuut en vry.
Vernuwe nou ons hart en denke
Met U Heil’ge Gees geskenke,
sodat ons op U pad kan loop
in liefde, geloof en nuwe hoop.
Gee ons liefde vir mekaar
om ons in eenheid saam te skaar.
Maak ons sterk en gee ons moed,
om dit wat agter is te groet
en nooit weer omkyk terug te gaan
na dit wat ons land laat vergaan.
Ons rig ons oë nou net op U
en sien nie meer die wêreld nie.
In U is hoop, genesing en geloof,
ons is nie meer daarvan beroof.
Gee ons 'n nuwe manier van kyk
na hul wat van U woord afwyk,
sodat ons leer van empatie
en nie ook van U wegwyk nie.
Leer ons om met liefde om te gaan
met elkeen wat ons nie verstaan
sodat ons self U beter kan leer ken,
dis al hoe ons kan siele wen
om na U Vaderhart te bring
en vir vernuwe lewens te beding.
Vader, U is eeue-lank getrou,
hoor ons vandag in ons berou!

'n Oorspronklike gedig deur Miekie (Marietjie Uys), getiteld Dis Tyd.

Marietjie Uys (Miekie) is a published author. You can buy the books here:
You can purchase Designs By Miekie 1 here.
Jy kan Kom Ons Teken en Verf Tuinstories hier koop.
Jy kan Kom Ons Kleur Tuinstories In hier koop.
Jy kan Tuinstories hier koop.
You can follow Miekie's daily Bible Study blog, Bybel Legkaart, here in English & Afrikaans.
For more crafty ideas and great products, visit A Pretty Talent on Facebook.
Remember to keep nurturing your TALENT for making PRETTY things.
You can subscribe to this blog and receive regular updates by email by simply registering your email address at the top of the current blog.